Praktická lékařka pro děti a dorost

Očkování

Základní informace k očkování

Očkování je nejúčinnější způsob, jak předcházet přenosným nemocem.

Některé z těchto nemocí mohou těžce poškodit zdraví jedince, některé jsou smrtelné a neexistuje proti nim žádný spolehlivý lék.

Proto Světová zdravotnická organizace bojuje proti častým a nebezpečným infekcím a doporučuje zajistit co největší proočkovanost dětí. Každý stát si legislativně vymezuje očkování, která mají celospolečenský prospěch. Tato očkování patří mezi pravidelná/povinná a jsou hrazena ze zdravotního pojištění.

V České republice jsou povinná očkování aplikována dle očkovacího kalendáře vycházejícího ze zákona. Očkovací látky jsou kvalitní, bezpečné, žádná z nich neobsahuje rtuť. Doporučené očkovací postupy stanoví nejvhodnější věková období pro jednotlivá očkování a jejich časové návaznosti.

Přínosy očkování

Přínosem očkování je ochrana zdraví každého jednotlivce před přenosnými nemocemi, které mohou různou měrou omezit normální aktivitu, případně poškodit zdraví a některé mohou končit i smrtí. Současně vzniká i tzv. kolektivní imunita, tj. ochrana jedinců ve společnosti, kteří nemohou být z různých důvodů očkováni.

Rizika očkování

U očkování, stejně jako u aplikace jiných léků nebo u jiných činností, existují i rizika, z nichž nejzávažnější je alergická reakce. Každý člověk má jedinečnou genetickou výbavu a s ní souvisí i možná jedinečná alergická reakce na konkrétní látku. Alergická reakce na očkovací látku je velmi vzácná, nelze ji však zcela vyloučit ani dopředu předvídat. V případě prudké alergické reakce ( příznaky se projevují do 30 min po očkování ) je nutné ihned aplikovat potřebné léky. Proto je důležité, aby děti po aplikaci očkovací látky setrvaly alespoň 30 minut v blízkosti lékaře.

Souhlas s očkováním

Vzhledem k tomu, že riziko alergické reakce nelze zcela vyloučit, a její následky mohou závažně ovlivnit zdravotní stav jedince, je k provedení každého nepovinného očkování v našem zdravotnickém zařízení vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce / pacienta.

Nesouhlas s očkováním

Vzhledem k závažnosti možných následků pro život jedince je k odmítnutí každého pravidelného/povinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění v našem zdravotnickém zařízení vyžadována
písemná forma nesouhlasu zákonného zástupce / pacienta.

Odkazy

www.vakcinace.eu/otazky-a-odpovedi-blue
www.ockovaniprokazdeho.cz
podporaockovani.cz
vakciny.net
ockovacicentrum.cz
vakciny.cz

Důležité termíny

Očkovací kalendář

VěkPovinné/pravidelné očkování
2 měsíce (od 9. týdne)hexavakcína 1. dávka
3 měsícehexavakcína 2. dávka
4 měsícehexavakcína 3. dávka
13.-18. měsícspalničky, zarděnky, příušnice 1. dávka
5-6 letzáškrt, tetanus, černý kašel – přeočkování;
spalničky, zarděnky, příušnice – 2. dávka
10-11 letzáškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna – přeočkování
Nabídka očkování

Povinné očkování

Očkovací látky používané k pravidelnému / povinnému očkování

hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, Hemofilus influenzae B, dětské přenosné obrně, žloutence B 
Infanrix HexaPříbalový leták zde
HexacimaPříbalový leták zde
Očkování proti tetanu, záškrtu + černému kašli 
InfanrixPříbalový leták zde
Očkování proti spalničkám, zarděnkám + příušnicím 
M-M-RvaxProPříbalový leták zde
Očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli + dětské přenosné obrně 
Boostrix PolioPříbalový leták zde
Adacel PolioPříbalový leták zde

Očkovací látky, které je možné použít na přání rodičů k pravidelnému / povinnému očkování

nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, hrazené rodiči

Očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli + Hemofilus influenzae B
Infanrix HiBPříbalový leták zde
Očkování proti dětské přenosné obrně
Imovax PolioPříbalový leták zde
Očkování proti tetanu
TetavaxPříbalový leták zde
VactetaPříbalový leták zde
Nabídka očkování

Nepovinné očkování

Očkovací látky používané k doporučenému / nepovinnému očkování

Očkování proti virové hepatitidě typu A / hrazené rodiči
Havrix 720 junior monodosepříbalový leták zde
Vaqta pediatric/adolescenspříbalový leták zde
Očkování proti meningokokovým infekcím / hrazené z veř. zdrav. pojištění v určitých věk. obdobích 
Bexseropříbalový leták zde
Nimenrixpříbalový leták zde
Trumenbapříbalový leták zde
Očkování proti klíšťové encefalitidě / hrazené rodiči 
FSME – IMMUN 0,25 mlpříbalový leták zde
FSME – IMMUN 0,5 mlpříbalový leták zde
Očkování proti pneumokokovým nákazám / dávky aplikované dle doporučení do 7. měsíce věku dítěte hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
Prevenar 13příbalový leták zde
Synflorixpříbalový leták zde
Vaxneuvancepříbalový leták zde
Očkování proti rotavirovým nákazám / hrazeno rodiči 
Rotarixpříbalový leták zde
Rotateqpříbalový leták zde
Očkování proti lidským papilomavirům / mezi 13. – 14. rokem hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
Gardasil 9příbalový leták zde
Očkování proti planým neštovicím / hrazeno rodiči 
Varilrixpříbalový leták zde
Varivaxpříbalový leták zde
Očkování proti chřipce 
Vaxigrip Tetrapříbalový leták zde
Influvac Tetrapříbalový leták zde