Praktická lékařka pro děti a dorost

Monitor dechu si můžete půjčit pro své miminko domů!

Syndrom náhlého úmrtí kojenců „SIDS“ ohrožuje všechny děti v období prvního roku života. Vyskytuje se nejčastěji od narození do 6 měsíců. Přichází náhle, ve spánku, bez varovných signálů.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje šíření povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do jednoho roku věku. Cílem projektu “Maminko, dýchám” je snaha vybavit nemocnice a jejich porodnická a dětská JIP oddělení monitory dechu.

Monitor dechu snímá dechové pohyby dítěte a při zaznamenání zpomalení, nepravidelnosti, zástavy či apnoické pauzy (bezdeší) spustí zvukový a světelný signál. Dokáže včas přivolat pomoc, a tím chrání život dítěte.

Projekt připravila
Nadace Křižovatka

Monitor dechu si můžete půjčit domů zde:

Ordinace MUDr. Renata Bartošková
Údolní 393/18, 602 00 Brno
Tel.: 775 99 11 09

Minimální doba výpůjčky je 6 měsíců = 1.200,- Kč